MENGENAI KAMI


Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) adalah sebuah jabatan dibawah Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan (FKMP) di UTHM. Prof Madya Dr Mohd Zamani bin Ngali, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar adalah ketua jabatan yang berkuatkuasa daripada tahun 2015 sehingga sekarang. Jawatankuasa dibawah HEPA boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu Program Pembangunan Pelajar (PROPEM) dan Program Pengambilan Alumni dan Graduan (PROPEG) dan empat lagi subkategori dalam setiap kategori utama. Setiap ahli jawatankuasa bertanggungjawab dalam memastikan bahawa graduan yang dihasilkan dapat memenuhi keperluan industri dan masyarakat.

Jawatankuasa HEPA bertanggungjawab untuk:

 • Membuat kajian penanda aras (diketuai ketua program) antara IPT yang lain untuk menilai dan menganalisis kursus universiti.
 • Menyelaras penyediaan portfolio/laporan tahunan di bawah jawatankuasa yang berkenaan:
 • Course profile, Penilaian SPARK Staf dan Kursus
 • CPS Portfolio
 • OBE Manual, PLO Portfolio, PLO Survey
 • PEO Survey
 • Industrial Survey
 • Students Portfolio, Penglibatan Pelajar di Aktiviti Profesional
 • Pembangunan Latihan Kemahiran dan Profesional Staf
 • Penyelidikan, Perundingan, Penerbitan Staf.
 • Beban Staf
 • Pencapaian dan Moderasi PSM
 • Menyediakan laporan tahunan Penilaian kendiri dan melaporkan di Jawatankuasa Akademik di akhir tahun.

Copyright © September 2018 HEPA FKMP. Hak Cipta Terpelihara.

PENAFIAN: Pihak FKMP tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau penyalahgunaan data yang diperoleh daripada laman ini.