visi, misi dan objektif

VISI

Memperkasakan pelajar ke tahap kecemerlangan secara holistik.

 

MISI

Melahirkan pelajar yang mempunyai sikap moral, inovasi, kepekaan sosial dan kepimpinan dalam menyokong misi dan visi universiti.


OBJEKTIF KUALITI


1. Mengendalikan program akademik Kejuruteraan Mekanikal dan Aeronautikal yang
diiktiraf oleh badan akreditasi yang berkaitan dalam setiap sesi akademik seperti berikut;

  • Doktor Falsafah dalam Kejuruteraan Mekanikal;
  • Sarjana dalam Kejuruteraan Mekanikal (Penyelidikan);
  • Sarjana dalam Kejuruteraan Mekanikal (Kursus);
  • Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Bahan;
  • Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Pembuatan;
  • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian;
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Piloting Profesional);
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penyelenggaraan Pesawat Udara).

2. Menghasilkan sekurang-kurangnya 8% ijazah sarjana muda yang lulus dengan Titik kumulatif
Purata (CPA) ≥ 3.50 dan 4% pelajar kelas ijazah pertama setahun;
3. Melahirkan sekurang-kurangnya 85% graduan ijazah sarjana muda, 15% ijazah lepasan ijazah oleh graduan penyelidikan dan 90% ijazah lepasan ijazah oleh sebab-sebab lulusan yang dicapai "Graduate on Time".
4. Memastikan kebolehpasaran siswazah mencapai sekurang-kurangnya 70% selepas 6 bulan tamat pengajian mereka.
5. Memastikan 75% staf akademik memegang PhD, dan 1% staf akademik diperoleh kelayakan / bersamaan profesional, dan 95% staf akademik berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia pada tahun semasa;
6. Mendapatkan sekurang-kurangnya purata 1.3% penerbitan setiap kakitangan dalam bentuk kertas persidangan / artikel jurnal / prosiding / modul pengajaran / buku asal / buku terjemahan setiap tahun;
7. Memastikan 100% staf akademik terlibat dalam penyelidikan dan 20% staf akademik terlibat dalam kerja perundingan pada tahun semasa;
8. Memastikan sekurang-kurangnya 90% kakitangan dipenuhi 7 hari program latihan dan pembangunan setahun.


Copyright © September 2018 HEPA FKMP. Hak Cipta Terpelihara.

PENAFIAN: Pihak FKMP tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau penyalahgunaan data yang diperoleh daripada laman ini.