program pembangunan graduan
(PROPEG)

Program Pembangunan Graduan (PROPEG) memainkan peranan dalam:

  • Merancang, memantau dan menganalisa aktiviti-aktiviti jawatankuasa di bawah tanggungjawab PROPEG.
  • Merancang, memantau dan menganalisa program-program pembangunan bakal-bakal graduan FKMP.
  • Membantu TD HEPA meyediakan laporan berkala program-program PROPEG.
  • Menyemak kertas kerja program-program persediaan graduan.
  • Mengurus dan mentadbir data graduan (Kebolehpasaran Graduan FKMP) bagi rujukan PTJ-PTJ berkaitan graduan.
  • Merancang kaedah kajian dan pemantauan pasaran pekerjaan semasa berasaskan sector industri.

Copyright © September 2018 HEPA FKMP. Hak Cipta Terpelihara.

PENAFIAN: Pihak FKMP tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau penyalahgunaan data yang diperoleh daripada laman ini.