alumni

Jawatankuasa Alumni bertanggungjawab untuk:

  • Mengurus dan mentadbir data graduan (Alumni) bagi rujukans etiap fakulti serta menjadi perantara (wakil fakulti) dengan pihak CARE dan Jabatna Pengurusan Data, PPSK;
  • Menjalankan kajian jangka pendek dan kajian kes jangka panjang berkaitan kemajuan graduan (Alumni UTHM) bagi tempoh 1, 3, 5 dan 10 tahun ke atas;
  • Merancang dan mengatur pelaksanaan aktiviti Alumni UTHM khususnya melibatkan pelajar baharu dan pelajar tahun akhir;
  • Menentukan dan menyediakan keperluan data berkaitan Alumni dan Kebolehpasaran Graduan UTHM berdasarkan keperluan setiap Fakulti mengikut format EAC, MQA, iPMO dan seumpamanya;
  • Bekerjasama dengan JK Kebolehpasaran graduan menyediakan laporan Tracer Study.
    • Analisis PLO
    • Analisis PEO

Alumni Berjaya


Copyright © September 2018 HEPA FKMP. Hak Cipta Terpelihara.

PENAFIAN: Pihak FKMP tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau penyalahgunaan data yang diperoleh daripada laman ini.