kebolehpasaran graduan

Jawatankuasa Kebolehpasaran Graduan bertanggungjawab untuk:

  • Merancang program kebolehpasaran graduan bagi membangunkan daya keintelektualan serta kemahiran insaniha pelajar agar mampu menjadi graduan yang berdaya saing serta berhemah tinggi;
  • Mencari dan menwar-warkan peluang pekerjaan kepada pelajar tahun akhir;
  • Menganalisa trend pasaran pekerjaan pelajar FKMP;
  • Bekerjasama dengan JK Alumni bagi memastikan pengumpulan data GE yang memenuhi sasaran;
  • Menyediakan dan menyelaras kursus-kursus kemahiran kerjaya, temuduga, ketrampilan, permohonan kerja dan lain-lain.
  • Menyediakan laporan Tracer Study;
  • Menjalankan kajian dan pemantauan pasaran pekerjaan semasa berasaskan sector industri.

TalentCorp

Jobstreet

Indeed

MauKerja


Copyright © September 2018 HEPA FKMP. Hak Cipta Terpelihara.

PENAFIAN: Pihak FKMP tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau penyalahgunaan data yang diperoleh daripada laman ini.