latihan industri


Jawatankuasa Latihan Industri bertanggungjawab untuk:

  • Menyelaras pendaftaran dan penempatan pelajar yang menjalani LI;
  • Menyelaras penyeliaan LI;
  • Menyelaras pentaksiran LI;
  • Menentukan dan menyediakan keperluan data berkaitan soal selidik dari pihak industri bagi tujuan akreditasi dan lain-lain;
  • Menyelaras lawatan industri bertujuan memberikan pendedahan kepada para pelajar tentang dunia sebenar alam pekerjaan agar mereka lebih memahami tanggungjawab sebagai seorang jurutera;
  • Merekod data syarikat yang terlibat dengan LI bagi tujuan peningkatan kebolehpasaran graduan.

Taburan Penempatan Pelajar Yang Menjalani Latihan Industri Berdasarkan Sektor 
Copyright © September 2018 HEPA FKMP. Hak Cipta Terpelihara.

PENAFIAN: Pihak FKMP tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau penyalahgunaan data yang diperoleh daripada laman ini.