program pembangunan mahasiswa
(propem)

Program Pembangunan Mahasiswa (PROPEM) memainkan peranan dalam:

  • Merancang, memantau dan menganalisa aktiviti-aktiviti jawatankuasa di bawah tanggungjawab PROPEM.
  • Merancang, memantau dan menganalisa program-program pembangunan Kemahiran Insaniah (KI) pelajar diperingkat Fakulti.
  • Membantu TD HEPA dan Pejabat HEP mengenalpasti pelajar berpotensi dalam kepimpinan dan pengurusan organisasi untuk diketengahkan dalam Majlis Perwakilan Pelajar (MPP).
  • Menyemak kertas kerja program-program pelajar.
  • Merancang dan memantau pelaksaan MyGEMS.
  • Menyelaras calon-calon penerima anugerah akademik konvokesyen.

Copyright © September 2018 HEPA FKMP. Hak Cipta Terpelihara.

PENAFIAN: Pihak FKMP tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau penyalahgunaan data yang diperoleh daripada laman ini.