penasihatan akademik

Jawatankuasa Penasihatan Akademik bertanggungjawab untuk:

  • Menyelaras penasihatan akademik di kalangan staf akademik termasuk PA Online.
  • Merancang program-program yang boleh membangunkan daya keintelektualan serta kemahiran insaniah pelajar agar mampu menjadi graduan yang berdaya saing serta berhemah.
  • Bekerjasama dengan Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar (P3P) dan PTJ-PTJ lain dalam menyediakan peserta-peserta dari FKMP bagi program yang dianjurkan oleh pihak mereka.
  • Bekerjasama dengan JK Pembelajaran di dalam memantau prestasi semasa pelajar di bawah penasihatan akademik;
  • Menyelaras program MyFKMP Jr. dan MyTarget sebagai pengenalan dan persediaan pelajar baru FKMP;
  • Menyelaras dan memantau kaedah komunikasi dikalangan penasihat akademik dan pelajar dibawah penasihatan akademik (kumpulan Whatsapp/FB group dan media sosial);
  • Menyelaras dan menguruskan program khidmat masyarakat.


Copyright © September 2018 HEPA FKMP. Hak Cipta Terpelihara.

PENAFIAN: Pihak FKMP tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau penyalahgunaan data yang diperoleh daripada laman ini.