penyelarasan data pelajar

Jawatankuasa Penyelarasan Data Pelajar bertanggungjawab untuk:

  • Menyedia dan menyelaras laman web dan pangkalan data HEPA dan program pelajar di laman web fakulti
  • Mengumpul dan mengemaskini statistic pelajar Fakulti (MUET, jumlah dan pembahagian pelajar, pencapaian pelajar dan lain lain) pada setiap awal semester.
  • Menyelaras dan menyediakan data aktiviti pelajar dan pasukan pangkalan data pelajar (PPM);
  • Memantau, menyelaras dan menyemak pengemaskinian data aktiviti pelajar di Sistem Maklumat Aktiviti Pelajar.
  • Menyediakan data pelajar Fakulti bagi keperluan Jabatan Pengurusan Data, PSKK dan PTJ PTJ lain yang berkaitan.

Copyright © September 2018 HEPA FKMP. Hak Cipta Terpelihara.

PENAFIAN: Pihak FKMP tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau penyalahgunaan data yang diperoleh daripada laman ini.