Skip to main content

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP) merupakan salah satu fakulti utama di UTHM. FKMP bermatlamat untuk menghasilkan dan melatih profesional yang bertanggungjawab, kompeten, kreatif dan inovatif dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan melalui program akademik kelas dunia. Fakulti kini disokong oleh 129 staf akademik aktif dan 52 kakitangan sokongan. Terdapat lima jabatan di fakulti dan setiap jabatan menawarkan pelbagai program akademik Ijazah Pertama dan Pasca Ijjazah, yang meliputi bidang Mekanik, Pembuatan, Bahan, Tenaga dan Aeronautik.

Semua program mendukung falsafah Pendidikan Berasaskan Hasil (OBE) dan dengan itu telah mendapat akreditasi sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Majlis Akreditasi Kejuruteraan (EAC). Juga, FKMP juga menawarkan dua program teknologi kejuruteraan aeronautik yang bukan sahaja mengurniakan Ijazah Sarjana Muda tetapi juga lesen juruterbang profesional dan lesen penyelenggaraan pesawat, yang diluluskan oleh Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM).

FKMP'S HIGHLIGHTS

KEBAJIKAN PELAJAR